besmislenost


besmislenost
f absurdity, absurdness, prepos-terousness, pointlessness, lack of point, ir-rationality, nonsensicality, nonsensicalness, incongruity, incongruousness, meaningless-ness, lack of meaning
* * *
• inanity
• absurdity

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • bèsmislenōst — ž 1. {{001f}}svojstvo ili stanje onoga što je besmisleno, nepostojanje smisla 2. {{001f}}besmislica, besmislen postupak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • besmislenost — bèsmislenōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. svojstvo ili stanje onoga što je besmisleno, nepostojanje smisla 2. besmislica, besmislen postupak ETIMOLOGIJA vidi besmisao …   Hrvatski jezični portal

 • bȅscīljnōst — ž svojstvo onoga što je besciljno [∼ posla; ∼ pothvata; ∼ politike]; besmislenost, nesvrhovitost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • bȅsmīsao — bȅsmīs|ao m 〈G sla, N mn sli〉 1. {{001f}}ono što nema smisla; besmislenost 2. {{001f}}pren., {{c=1}}v. {{ref}}besmislica{{/ref}} ⃞ {{001f}}do ∼la do apsurda, preko mjere, pretjerano ad absurdum …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • glúpōst — ž 1. {{001f}}osobina onoga koji je glup 2. {{001f}}glup postupak, nepromišljena riječ; besmislica, besmislenost 3. {{001f}}u dijaloškoj situaciji kao prva riječ komentara na ono što je rekao sugovornik (u uglađenu ponašanju ne odnosi se na smisao …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • glȗpo — pril. na glup način [postupio sam ∼]; blesavo, budalasto ⃞ {{001f}}∼ mi je, čovjeku je ∼ (u funkciji neodređenog subjekta) u neposrednom reagiranju na što ili komentiranju čega u zn. ne da mi se, dotužilo mi je, osjećam (osjeća se) besmislenost… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • lùdilo — lùdil|o sr 1. {{001f}}pat. stanje onoga koji je lud 2. {{001f}}nekontroliranost, bezumlje, nepromišljenost, besmislenost [∼o rata] ∆ {{001f}}kravlje ∼o (goveđe ∼o) pat. bolest, otkrivena 1994. u Britaniji, prenosi se hranom (govedinom) na čovjeka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • mùžnja — (múža) ž posao oko mužnje stoke; muzenje ⃞ {{001f}}∼ jarca uzaludan posao, besmislenost, prelijevanje iz šupljega u prazno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • šminkeraj — šminkèraj (šminkerȁj) m <G šminkeràja> DEFINICIJA reg. žarg. djelatnost i rezultat djelovanja šminkera (2); ispraznost, besmislenost ETIMOLOGIJA vidi šminka …   Hrvatski jezični portal

 • ludilo — lùdilo sr DEFINICIJA 1. pat. stanje onoga koji je lud 2. nekontroliranost, bezumlje, nepromišljenost, besmislenost [ludilo rata] SINTAGMA kravlje ludilo (goveđe ludilo) pat. bolest, otkrivena 1994. u Britaniji, prenosi se hranom (govedinom) na… …   Hrvatski jezični portal

 • mužnja — mùžnja ž DEFINICIJA v. muža FRAZEOLOGIJA mužnja jarca uzaludan posao, besmislenost, prelijevanje iz šupljega u prazno ETIMOLOGIJA vidi musti …   Hrvatski jezični portal